Фондация
"Отворена длан"

Фондация “Отворена длан” e регистрирана през 2015г. Тя разполага с екип с опит в разработването и управлението на проекти по различни програми за развитие в България и Европа. Основната цел на Фондацията е да насърчава и съдейства за популяризиране на различните форми на образование и по специално: Подобряване на условията за равен достъп до образование, повишаване качеството на образованието за възрастни и развиването на различни форми на учене през целия живот, повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, създаване на подходящ социално-психологически климат в образователната сфера, осигуряване достъп на малцинствени групи и подобряване условията им за реализация, насърчаване инвестициите за наука, провеждане на образователни практики, подобряване системата за кариерно израстване.

Проекти

Новини