„Дунав – Река с много история“

Interreg_bg2x

Дунав – Река с много история

02.
Начало на проекта:
09.03.2016 г.
Край на проекта:
03.08.2018 г.

Създаване на уникален по своята същност модел на Трансграничната зона на България и Румъния, включващ 45 броя реалистични обемно-пространствени умалени модели на значими културно-исторически обекти, разположени от двете страни по поречието на река Дунав и събрани в един общ макет на Дунавската равнина. Инсталацията е единствена по рода си за България и е с размери: дължина 18 м, ширина 4 м, което я прави най-големия и детайлен макет на региона. Увеличаване информираността и популяризирането на трансграничния регион относно културно-историческите обекти намиращи се в Южна Румъния и Северна България.
Повишаване на туристическия поток и броя нощувки в региона.
Създаване на един интегриран туристически продукт.

ПО програма

ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ  2014-2020

Новини от проекта