Конкурс за детска рисунка

Конкурс за детска рисунка

Конкурс за детска рисунка

03.
ДАТА: 01 Юни 2016 Г.

Една от основополагащите дейности в изпълнение на проекта е организирането и провеждането на конкурс за детска рисунка на тема „Познаваме ли културно-историческите обекти в нашата област?“. Конкурсът обхваща по едно училище от област в Допустимата зона на България и Румъния. Основната идея е всяко едно дете участник в дейността да нарисува обект от културно-историческо значение намиращ се в областта, в която живее. Заложени са 3 броя обекти за всяка област. В края на проекта е проведен конкурс, в който участват всички изпратени рисунки. Избраните рисунки участват в информационните кампании и в организираните изложби по проекта.