Обучение на курсисти по КК4 „Дигитална компетентност“ по проект „Обучения и кариерно развитие на заетите лица в „ОВО БУЛ“ ЕООД – приоритетен сектор на икономиката, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда“

razvitie_choveshki_resurshi

Обучение на курсисти по КК4 „Дигитална компетентност“ по проект „Обучения и кариерно развитие на заетите лица в „ОВО БУЛ“ ЕООД – приоритетен сектор на икономиката, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда“

02.
Начало на проекта:
08.02.2018 г.
Край на проекта:
07.08.2018 г.

Обучение по КК4 „Дигитална компетентност“ – „Работа с база данни, съхраняване и управление на информация“ с цел повишаване способността на заетите лица да посрещат бързите и динамични промени на пазара на труда, повишаване адекватността на дигиталните умения на заетите лица, с оглед повишаване на качеството на работа и производителността на труда и постигане на устойчивост на заетостта, повишаване конкурентоспособността на работещите и покриване изискванията на работодателя към работната сила по отношение на работата, включително и работа с автоматизирано технологично и компютърно оборудване.

ПО програма

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, по схема „Обучения за заети лица“

Новини от проекта