Обучение на курсисти по КК4 „Дигитална компетентност“

Обучение на курсисти по КК4 „Дигитална компетентност“

Обучение на курсисти по КК4 „Дигитална компетентност“

03.
ДАТА: 08 Август 2018 Г.

Проведени са общо осем изложби на територията на България и Румъния, на които е представен детайлният макет на Дунавската равнина, включващ 45 броя реалистични обемно-пространствени умалени модели на значими културно-исторически обекти, разположени от двете страни по поречието на река Дунав. В България макетната инсталация е представена в градовете Русе, Плевен, Добрич и Монтана, а в Румъния – в Крайова, Каракал, Александрия и Гюргево.