Стартира процедура за подбор на участници в планирани обучения в Гърция

Стартира процедура за подбор на участници в планирани обучения в Гърция

Стартира процедура за подбор на участници в планирани обучения в Гърция

03.
ДАТА: 07 Юли 2020 Г.

Уважаеми членове и доброволци на Фондация „Отворена длан“, уведомяваме Ви, че стартираме процедура за подбор на участници в планирани обучения в Гърция.
Изисквания към кандидатите:
1. Да имат сключен договор за доброволчески принос с фондацията от минимум 12 месеца.
2. Да са част от звено „Обучения на възрастни“ и да са провели поне две обучения за фондацията в рамките на последните 12 месеца.
3. Да са попълнили заявка за участие в мобилността.
4. Да са преминали успешно интервю с комисията по подбор.

Заявка за участие се попълва на място в офиса на фондацията на адрес:
БЪЛГАРИЯ
Област: Плевен, Община: Плевен
Населено място: гр. Плевен, п.к. 5800
бул./ул. жк. ДРУЖБА 403

Срок за кандидатстване 20.06.2020г.

За въпроси и разяснения:
Телефон: 0888825095
Адрес на електронна поща: otvorenadlan@gmail.com