Усъвършенстване на компетенциите в образованието и обучението на възрастни

erasmusplus-1---Галина-Тошева

Усъвършенстване на компетенциите в образованието и обучението на възрастни

02.
Начало на проекта:
06.01.2020 г.
Край на проекта:
31.05.2021 г.

В рамките на проектните дейности се осъществиха едноседмични обучения в Гърция, които обхващаха следните направления:

1. Обучителен курс в сферата на ИКТ – нови технологии – дигитални компетенции
2. Обучителен курс в сферата на трансфера на иновативни образователни методи
3. Обучителен курс за подобряване езиковите компетенции на персонала

Обученията, в които членове на екипа на организацията взеха участие надградиха опита и уменията на преподавателския екип в областта на развиване на технологично базираното обучение, както и в създаването и активното използване на дигитално и онлайн съдържание в крак с най-новите тенденции в образованието в Европа. За тази цел курсовете,
засегнаха новостите в дигиталните технологии и потенциала им в обучението на възрастни, полезни практики и ефективната работа със съществуващи и създаване на нови дигитални и интернет продукти като подкастове и интерактивни упражнения и тестове, както и полезни насоки в интернет-базираното обучение, които да отговарят на нуждите на обучаемите и да следват тенденциите в качественото
професионално и непрофесионално европейско образование, насочено към възрастните обучаеми.
След реализиране на обученията екипът на фондацията успешно използва получените знания и умения в работата на организацията и трансферира опита заимстван по време на обученията и сред новите членове на екипа, които се присъединиха в последствие

ПО програма

Еразъм + на Европейския съюз

Новини от проекта