Доброволци от екипа на фондация „Отворена длан“ завършиха успешно обучителни курсове в Гърция, като част от дейностите финансирани по проект „Усъвършенстване на компетенциите в образованието и обучението на възрастни“

Доброволци от екипа на фондация „Отворена длан“ завършиха успешно обучителни курсове в Гърция, като част от дейностите финансирани по проект „Усъвършенстване на компетенциите в образованието и обучението на възрастни“

Доброволци от екипа на фондация „Отворена длан“ завършиха успешно обучителни курсове в Гърция, като част от дейностите финансирани по проект „Усъвършенстване на компетенциите в образованието и обучението на възрастни“

03.
ДАТА: 10 Август 2020 Г.

След извършена процедура по подбор на доброволци, част от обучителния екип на фондация „Отворена длан“ , бяха селектирани и участваха в образователна мобилност петима обучители. Те преминаха структурирани курсове в Гърция в периода 15.08-22.08.2020г. Курсовете бяха в следните направления:
– Повишаване на езиковите компетенции;
– Иновативни образователни методи и учебни програми;
– ИКТ – нови технологии – цифрови компетенции;
– Междукултурно образование между поколенията и обучение през целия живот;

Организацията домакин в Гърция, Anathesis consulting, проведе обученията индивидуално, в групи по двама, съобразявайки се с противоепидемичните мерки и при спазване на социална дистанция. Част от екипа ни имаше и часове практика в действаща гръцка обучителна организация, по време на които се запозна с планирането на обучителните програми и на цялостния процес по планиране на обучения в Гърция.

Всички доброволци, участвали в обученията получиха Europass mobility certificate.