Изработване на детайлен макет на Дунавската равнина

Изработване на детайлен макет на Дунавската равнина

Изработване на детайлен макет на Дунавската равнина

03.
ДАТА: 07 Ноември 2017 Г.

Изпълнението на дейността протича в три етапа. В подготвителния етап е определен мащаба на р. Дунав в макета, мащаба на мостовете и съпътстващите елементи съобразени с реката, както и параметрите на река Дунав и примерното разположение на сградите. Определени са подложките, външните пространства и всички детайли като фактура на каменната стена, прозорци, видове, дограми, декоративни елементи като скулптури и други, характерни за историческия период на всяка сграда. В същинския етап на дейността са изработени сградите на културно-историческите обекти на макета в мащаб 1:50, както и метална рамка. Изградени са калъпи за всички детайли по сградите като розетки, орнаменти, скулптури, прозорци, дограми, сводове, фасадни детайли и капителите на колоните в най-реалистичен вид. Сглобени са всички изработени детайли и елементи на макета и са дообработени ръчно с цел постигане на максимално реалистичен вид. В последния етап от дейността е финално асемблиран цялостния макет и е въведен в експлоатация. Създаден е финалния облик на терена и е оформена р. Дунав. Свързан е макета с всички модули на основната конструкция, както и финалното позициониране на всеки един от обектите върху терена. Извършено е финално оцветяване и озеленяване на терена и бреговете на реката. Изработено е осветление, озвучаване и монтаж на тонколони с цел осигуряване на възможност за възпроизвеждане на звук-продукция и постпродукция за всеки един от културно-историческите обекти. Поставени са осветителни тела, контролери и механика, разполагане на корабчета и тяхното задвижване. Изработени са информационни аудио клипове, предназначени за озвучаването на макетите на български, английски и румънски език, които са част от цялата интерактивна система на общия макет.Изработени са и монтирани информационни кутии за всеки един обект с персонални слушалки с цел максимален комфорт при прослушване на информацията за всеки един обект.