Сдружение Национален център за информационно обслужване е бенефициент по проект „BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в биологичното земеделието, обработката на биологичните продукти и свързани услуги“

Сдружение Национален център за информационно обслужване е бенефициент по проект „BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в биологичното земеделието, обработката на биологичните продукти и свързани услуги“

Сдружение Национален център за информационно обслужване е бенефициент по проект „BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в биологичното земеделието, обработката на биологичните продукти и свързани услуги“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програма Интеррег V-A Румъния-България, Приоритетна ос: 4; Ключова област на интервенция: 4.1,  № на проекта: 16.4.2.109.

На платформата www.platforma.mobility-web.eu , която е разработена в рамките на проект BIOVIRTINC, потребителите могат да се възползват от консултация за сертифициране на БИО продукти.

Каним Ви да посетите секцията за информация Helpdesk www.mobility-web.eu/bg_BG/helpdesk за:

  1. 1. Заявка за почвени проби, в трансграничния регион Румъния – България. Вземането на проби ще се извършва със специално, автоматично оборудване и ще се осигурява от квалифициран персонал;
  2. Форум:мястото, където потребителите могат да задават въпроси, на които могат да отговорят членовете на екипа на проекта или други потребители;
  3. Често задавани въпроси: списък с въпроси, които се срещат най-често в процеса на БИО сертифицирането.

„BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в биологичното земеделието, обработката на биологични продукти и свързани услуги“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програма Интеррег V-A Румъния-България Главна цел на проекта: да се насърчи интеграцията на трансграничния регион Долж-Плевен по отношение на заетостта, трудовата мобилност, развитието на бизнеса в областта на биологичното земеделие, преработката на биологични продукти и свързаните с тях услуги. Сума на финансирането, предоставено от ЕС: 631,436.89 евро.