Препоръки на КАТ за движението на пешеходци

Препоръки на КАТ за движението на пешеходци

Препоръки на КАТ за движението на пешеходци

 

Продължава работата на Фондация „Отворена длан“ по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г. в изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“.

С настъпването на пролетно – летния сезон и затоплянето на дните, КАТ дава следните препоръки за безопасно придвижване на пешеходци:

 

  • пресичайте само на определените за това места – на пешеходните пътеки, а ако няма такива – на кръстовищата, по продължението на тротоарите върху пътните платна.
  • преди пресичане се оглеждайте внимателно в двете посоки /не навлизайте на платното, ако приближават автомобили и ако се колебаете дали да започнете пресичане.
  • вечер пресичайте, по възможнот, само на места, където платното е осветено
  • за своята безопасност при движение по тъмно, е най-добре са се обозначават със светлоотразители за пешеходци
  • бъдете културни и етични към другите уязвими участници в движението