Препоръки на КАТ за движение на велосипедисти

Препоръки на КАТ за движение на велосипедисти

Препоръки на КАТ за движение на велосипедисти

 

Продължава работата на Фондация „Отворена длан“ по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г. в изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“.

С настъпването на пролетно – летния сезон и затоплянето на дните, КАТ дава следните препоръки за безопасно придвижване на велосипедисти:

  • не карайте велосипеди по улици с интензивно движение
  • при управление се движете плътно вдясно по платното и не правете резки маневри
  • избягвайте да управлявате велосипед по тъмно, дори и с изправни светлини
  • не пресичайте с велосипеда улици извън кръстовищата, не излизайте на платното пред и зад превозни средства, които пречат на приближаващите се шофьори да ви видят
  • давайте предимство на пешеходците, особено на децата и възрастните. Ако те вече са навлезли на платното, намалете скоростта, спрете и ги пропуснете, дори да пресичат неправилно