Внимание, Деца!

Внимание, Деца!

 

Внимание, Деца!

 

Най-опасно за децата и младежите е, когато се движат пеш по улицата. В населените места и извън тях много шофьори превишават скоростта и отнемат предимство. Когато и пешеходците не спазват правилата, злополуките са факт. В България всеки трети загинал в катастрофа е блъснат от автомобил като пешеходец

  • Когато забележите деца на и край пътното платно, намалете скоростта, за да имате готовност да реагирате адекватно, ако децата внезапно тръгнат да пресичат и излизат на платното. При управление се движете плътно вдясно по платното и не правете резки маневри
  • Ако видите дете, което иска да пресече улицата на пешеходна пътека, но се колебае, намалете скоростта, спрете и му дайте знак с ръка, за да може да пресече спокойно.
  • На местата за почивка извън населените места опасността от инциденти е по-голяма. Преминавайте бавно и с повишено внимание покрай тях.
  • Бъдете предпазливи при разминаване с товарен автомобил. Съвсем естествено вниманието на децата бива привлечено от по-голямото превозно средство.

 

Продължава работата на Фондация „Отворена длан“ по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г. в изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“.