Първоначални действия при ПТП, ако бъдете блокирани в автомобила си и/или сте пострадал

Първоначални действия при ПТП, ако бъдете блокирани в автомобила си и/или сте пострадал

 

Първоначални действия при  ПТП,

ако бъдете блокирани в автомобила си и/или сте пострадал:

 

 • По възможност се евакуирайте от превозното средство;
 • Ако има други пътуващи с Вас им помогнете да се евакуират, при невъзможност за това (ако те са затиснати от конструкцията на автомобила), не предприемайте рисковани мерки по тяхното освобождаване;
 • Изчакайте помощта на компетентните органи;
 • Обезопасете мястото на катастрофата със светлоотразителен триъгълник – 30 м за градски условия и 100 м за извънградски условия;
 • Откачете клемите на акумулатора;
 • Не пушете и избягвайте всякакви източници на възпламеняване (запалки, кибрит и др.), защото може да има неконтролируемо изтичане на гориво;
 • Ако сте затиснати от конструкцията на автомобила не се движете;
  За погасяване на възникнал пожар използвайте пожарогасителя в автомобила;
 • Ако злополуката е с транспортно средство превозващо опасен товар, избягвайте допира с товара и по възможност се отдалечете на разстояние от 60 м

 

Фондация „Отворена длан“ продължава да работи по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г. в изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“.