Пътни произшествия в ЕС: мерки за намаляване на произшествията

 

Пътни произшествия в ЕС: мерки за

намаляване на произшествията

 

През месец октомври 2021г., Европейският парламент одобри промени в правилата за застраховката за използване на моторни превозни средства, които целят да защитят по – добре жертвите на пътни произшествия.

Парламентът формулира също така препоръки за това как ЕС да достигне до нула смъртни случая на пътя до 2050 г. Резолюцията е в отговор на рамка за пътна безопасност в ЕС за 2021-2030 г. Някои от мерките, за които се застъпват депутатите, са въвеждане на лимити за скоростта от 30 км/ч в жилищни зони, нулева толерантност към употребата на алкохол при шофиране и подобрения на инфраструктурата и превозните средства.

През април 2019 г. Европейският парламент прие правила, които ще задължат производителите на автомобили да оборудват новите коли с 30 технологии за безопасност, сред които са интелигентна система за регулиране на скоростта, система за предупреждаване при разсейване на вниманието на шофьора и система за аварийно спиране.

Смята се, че в около 95% от случаите пътните инциденти са резултат от човешка грешка. Надеждите са, че тези системи могат да спасят живота на 25 000 души и да помогнат за избягването на тежки наранявания на други 140 000 души до 2038 г.

Фондация „Отворена длан“ продължава да работи по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г. в изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“.