Директива (ЕС) 2015/413 – споделяне на информация за  пътнотранспортни нарушения

Директива (ЕС) 2015/413 – споделяне на информация за пътнотранспортни нарушения

 

Директива (ЕС) 2015/413 – споделяне на информация за

пътнотранспортни нарушения

 

 

Директивата определя правилата за намаляване на безнаказаността на чуждестранните водачи, които извършват сериозни пътни нарушения, като улеснява полицейските органи в различните държави от ЕС да споделят информация за установяване на самоличността на нарушителите.

Директивата се прилага за следните нарушения:

  • Несъобразена скорост
  • Неизползване на обезопасителен колан
  • Преминавана е на червена светлина
  • Управление в нетрезво състояние и /или под въздействието на наркотици
  • Неизползване на предпазна каска
  • Движение в забранена лента
  • Използване на мобилен телефон или друго средство за комуникация по време на управление

 

Всяка държава трябва да осигури на всяка друга държава, която разследва нарушение, извършено по нейните пътища, достъп до своите национални регистрационни данни за превозни средства, за да могат да се установят превозните средства и техните собственици и ползватели.

Фондация „Отворена длан“ продължава да работи по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г. в изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система.