Експерти обсъдиха проблемите при наказателно преследване на причинителите на тежки пътни произшествия с жертви и ранени

Експерти обсъдиха проблемите при наказателно преследване на причинителите на тежки пътни произшествия с жертви и ранени

 

Експерти обсъдиха проблемите при наказателно преследване на причинителите на тежки пътни произшествия с жертви и ранени

 

Информационна среща за популяризиране на проблемите при правораздаването и наказателното преследване на причинители на тежки произшествия на пътя се проведе на 26 юли 2022 г. в гр. Пловдив. Домакин на събитието бе Областна администрация Пловдив. Експерти, представители на институции и медии обмениха знание и предложения за законодателни промени в сферата на пътната безопасност.

Събитието бе организирано от Фондация „Отворена длан“, в партньорство с Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Българската асоциация на пострадали при катастрофи.

По време на първия информационен панел юристът Атанас Бояджиев представи анализ на европейското законодателство и европейската съдебна практика в областта на правораздаването при ПТП. Участниците в срещата се включиха в дискусия и обсъдиха проблемите при наказателното преследване на отговорните за пътни произшествия, завършили с жертви и ранени.

Вследствие на дискусията бяха направени и предложения за промени в нормативната уредба в България, които биха довели до реални резултати при налагането на наказания на причинителите на тежки пътни инциденти.

Г-н Владимир Тодоров – председател на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи, презентира какви са правата на пострадалите при ПТП, както и мерките за превенция и осигуряване на пътна безопасност. Г-н Тодоров направи и демонстрация ,,Не шофирай пил‘‘ – представяне на иновативни очила, които имитират състоянието на шофьора при употреба на алкохол.

Г-н Христо Таслаков, Председател на Фондация ,,Отворена длан‘‘, запозна присъстващите с различни технически средства, предоставени от ,,Лайка‘‘-България, за документиране на доказателства на местопроизшествието.

В информационната среща участие взеха представители на различни институции на територията на Област Пловдив, медии, както и други заинтересовани лица.

Събитието бе реализирано в изпълнение на дейност по проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“.