ПОКАНА

ПОКАНА

ПОКАНА

Фондация „Отворена длан“, съвместно с Областна администрация
Пловдив, организира информационна среща по проект „Подобрения в областта
на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските
съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за
ПТП с наличието на жертви/ранени“.
Срещата ще се проведе на 26.07.2022г. вторник, от 10 часа в зала 300,
ет. 3 в сградата на Областна администрация Пловдив /гр. Пловдив, пл. ,,Никола
Мушанов‘‘ № 1/.
На срещата се очаква широко институционално присъствие – ще
присъстват представители на общински администрации, юристи и експерти.
От Българската асоциация на пострадалите при катастрофи ще
представят информация какви са правата на пострадалите при ПТП, както и
мерките за превенция и осигуряване на пътна безопасност. От тяхна страна ще
бъде направена и демонстрация ,,Не шофирай пил‘‘ – представяне на
иновативни очила, които имитират състоянието на шофьора при употреба на
алкохол.
„Лайка“-България ще покаже технически средства за документиране на
доказателства на местопроизшествието.
Събитието се организира в изпълнение на дейност по проект
„Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската
практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното
преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран
по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и
ефективна съдебна система“.

Достъпът до срещата е с вход свободен и без предварителна
регистрация.