Дни на отворените врати!

 

Дни на отворените врати!

Пострадали при катастрофи или техните близки, могат да получат безплатна правнa консултация

 

Какви са правата и задълженията на участниците в ПТП, завършили с жертви и/или ранени? Какви действия е необходимо да предприемам ако сме участници в ПТП с наличието на жертви/ ранени? Към кого да се обърнем за помощ?

 

Фондация „Отворена длан“, съвместно с Българската асоциация на пострадали при катастрофи организира

 

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

 

На 03.08. /сряда/ от 9:00 до 13:00 часа в офиса на Българската асоциация на пострадали при катастрофи в гр. София –  ул. Лайош Кошут №16, ет. 1, експерти ще направят безплатна индивидуална консултация на всички желаещи – може да се запишете на телефон 0878 400 049, до 04.08.2022г.

На 08.08. /понеделник/ от 10:00 до 17:00 часа, в офиса на Българската асоциация на пострадали при катастрофи в гр. Пловдив –  ул. Евлоги Георгиев № 1, ет.2, оф.6, експерти ще направят безплатна индивидуална консултация на всички желаещи – може да се запишете на телефон 0878 400 049, до 04.08.2022г.

 

 

Събитието се организира в изпълнение на дейност по проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“ и е последното от редица информационни кампании, които Фондация „Отворена длан“ организира.