ПОКАНА

ПОКАНА

 

ПРОГРАМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

По проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“ и в изпълнение на Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021 г.

 

27.06.2022г. гр. София, конферентна зала на хотел „Грами“

 

Начален час Тема Говорител
10:00-10:30 Регистрация
10:30-10:45 Представяне на проекта и оперативна програма „Добро управление“ Владимир Славенски-модератор
10:45-11:45 Анализ на европейското законодателство и европейската съдебна практика в областта на правораздаването при ПТП Атанас Бояджиев- юрист
11:45-12:00 Кафе пауза
12:00- 13:00 Час за дискусия – всеки, от поканените може да вземе думата
13:00-14:00 Обяд
14:00-14:30 Значимостта на причинно-следствените връзки, при установяване на вината за ПТП с наличие на жертви/пострадали Държавна агенция по пътна безопасност
14:30-15:00 Представяне на технически средства за документиране на доказателства на местопроизшествието  „Лайка“ България
15:00-15:15 Кафе пауза
15:15-16:00 Права на пострадалите при ПТП Българска асоциация на пострадалите при катастрофи
16:00-16:30 Мерки за превенция и осигуряване на пътна безопасност Българска асоциация на пострадалите при катастрофи
16:30-16:45 Кафе пауза
16:45-17:15 Не шофирай пил-демонстрация Българска асоциация на пострадалите при катастрофи
17:15-17:30 Закриване на информационната среща Модератор