ПОКАНА

ПОКАНА

 

ПРОГРАМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

По проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“ и в изпълнение на Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021 г.

29.06.2022г. гр. Плевен, малка зала на Регионална библиотека „Христо Смирненски“

 

Начален час Тема Говорител
10:15-10:30 Регистрация
10:30-10:45 Представяне на проекта и оперативна програма „Добро управление“ Галина Тошева -модератор
10:45-11:15 Анализ на европейското законодателство в областта на правораздаването при ПТП и значимост на обследването на причинно – следствените връзки при ПТП  

 

 

Галина Тошева

11:15-11:45 Права на пострадалите при ПТП.

Мерки за превенция и осигуряване на пътна безопасност

Владимир Тодоров – Българска асоциация на пострадалите при катастрофи
11:45-12:15 Представяне на технически средства за документиране на доказателства на местопроизшествието Христо Таслаков – председател на фондация „Отворена длан“
12:15-12:30 Закриване на информационната среща Модератор