Покана за присъствие на ден на отворените врати във фондация „Отворена длан“

Покана за присъствие на ден на отворените врати във фондация „Отворена длан“

Покана за присъствие на ден на отворените врати във фондация „Отворена длан“

03.
ДАТА: 1.5.2021 Г.

Дата на събитието: 06.05.2021 г.
Тема: Информационен ден за запознаване с новостите в ИКТ информационните технологии, образователни методи и програми, чуждоезиково обучение в реална среда

Организатор: „Фондация отворена длан“

Уважаеми колеги,
Каним Ви да присъствате на информационно събитие/ Семинар, който ще се състои на 06.05.2021 г. в обучителната зала на фондация „Отворена длан“ в гр. Плевен, ул. Васил Левски 185 от 11-16 часа. Информационният ден се провежда в изпълнение на дейности по проект съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС с номер 2020-1-BG 01 KA 104-078885 и наименование „Усъвършенстване на компетенциите в образованието и обучението на възрастни“ ключова дейност 1, „Образование за възрастни“. Предварително записване не е нужно.

Програма на събитието:

11:00-11:30 Представяне на програма Еразъм+ на ЕС
11:30-14:00 Представяне на новости в преподаването чрез използване на ИТС технологии
14:00-16:00 Нови образователни методи и подходи

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.