Проведено информационно събитие – гр. София

Проведено информационно събитие – гр. София

 

В навечерието на Националния ден на безопасността на движението по пътищата:

 

Експерти обсъдиха проблемите при наказателно преследване на причинителите на тежки пътни произшествия с жертви и ранени

 

Информационна среща за популяризиране на проблемите при правораздаването и наказателното преследване на причинители на тежки произшествия на пътя се проведе на 27 юни 2022 г. в София. Срещата бе в навечерието на Националния ден на безопасността на движението по пътищата, който се отбелязва на 29 юни вече четвърта година. Експерти, представители на институции и медии обмениха знание и предложения за законодателни промени в сферата на пътната безопасност.

Събитието бе организирано от Фондация „Отворена длан“, в партньорство с Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Българската асоциация на пострадали при катастрофи.

По време на първия информационен панел юристът Атанас Бояджиев представи анализ на европейското законодателство и европейската съдебна практика в областта на правораздаването при ПТП. Участниците в срещата се включиха в дискусия и обсъдиха проблемите при наказателното преследване на отговорните за пътни произшествия, завършили с жертви и ранени.

Вследствие на дискусията бяха направени и предложения за промени в нормативната уредба в България, които биха довели до реални резултати при налагането на наказания на причинителите на тежки пътни инциденти.

Представителят на Държавната агенция ,,Безопасност на движението по пътищата‘‘ г-н Росен Рапчев – държавен експерт, запозна аудиторията със значимостта на причинно-следствените връзки при установяване на вината за ПТП с наличие на жертви и пострадали.

Г-н Владимир Тодоров – председател на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи, презентира какви са правата на пострадалите при ПТП, както и мерките за превенция и осигуряване на пътна безопасност.

Представител на „Лайка“-България запозна присъстващите с различни технически средства за документиране на доказателства на местопроизшествието.

За финал на информационно събитие отново представителят на Асоциацията направи демонстрация ,,Не шофирай пил‘‘.

В информационната среща участие взеха областният управител на Област Ловеч, представители на Областната администрация – Благоевград, както и на Областната администрация – Велико Търново; прокурор от Районната прокуратура – гр. Пловдив; представители на районите от Столичната община, представители на СДВР; Държавната агенция ,,Безопасност на движението по пътищата‘‘; Българската асоциация на пострадалите при катастрофи; експерти от Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“; журналисти.

Събитието бе реализирано в изпълнение на дейност по проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“.